Podziękowanie

Szanowni Państwo, Uczestnicy Zjazdu Dziekanów,

Szanowni Dziekani, Prodziekani, Kierownicy Dziekanatów,

Szanowni Goście

W imieniu Organizatorów, własnym i mojego Zespołu, chciałbym serdecznie Państwu podziękować za przyjęcie zaproszenia, aktywny udział w Zjeździe i życzliwe słowa kierowane pod naszym adresem w trakcie Zjazdu i w chwilach rozstań.

Mam nadzieję, że wywieźliście Państwo dobre wrażenia i dobrą wiedzę.

Serdecznie pozdrawiam,
dr hab. inż. Antoni Wiliński, prof. ZUT
Dziekan Wydziału Informatyki