Dobre praktyki w zarządzaniu Wydziałami i uczelnią, dyskusje panelowe

4 czerwca 2011 r. – sobota

10.15 Dobre praktyki w zarządzaniu Wydziałami i uczelnią, dyskusje panelowe.

lpgodz.PrelegentUczelniaTemat wystąpienia
1. 11.00

Prezes SEP
Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik

Stowarzyszenia Elektryków Polskich Działanie SEP dla upamiętnienia elektryki polskiej oraz postaci wybitnych elektryków
2. 11.20 Prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz Politechnika Opolska 100-lecie Oddziału Elektotechnicznego Politechniki Lwowskiej - początki polskiego wyższego szkolnictwa elektotechnicznego
3. 11:40 Dziekan
Prof. Krzysztof Goczyła
Politechnika Gdańska Współpraca z przemysłem w zakresie dyplomowania i projektów grupowyh
4. 11:55 Prodziekan ds. Organizacyjnych
Prof. Tomasz Boczar
Politechnika Opolska Funkcjonowanie centralnego dziekanatu na Politechnice Opolskiej
5. 12:10
Dziekan
Prof. Antoni Wiliński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydziałowy konkurs aktywności naukowej i organizacyjnej nauczycieli akademickich
6. 12:25
Prodziekan
dr hab. inż. Sławomin Hausman
Politechnika Łódzka Innowacyjne komponenty oprogramowania wspierającego funkcjonowanie uczelni
7. 12:40 Dziekan
Prof. Andrzej Pieczyński
Uniwersytet Zielonogórski Międzynarodowe studia zintegrowane z systemem bolońskim
8. 12:55 Prodziekan ds. Kształcenia
Dr inż. Andrzej Biedrycki
Politechnika Koszalińska Innowacyjne formy współpracy z przedsiębiorstwami regionu
9. 13.10 Dziekan
prof. Ludosław Drelichowski
Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Skomputeryzowane zarządzanie procesem kształcenia na kierunkach informatyka w zarządzaniu oraz zarządzanie inżynierią produkcji
10. 13.25 Dziekan
Jerzy Świątek
Politechnika Wrocławska Zespołowe przedsięwzięcie informatyczne w procesie dyplomowania
11. 13.40 Danuta Rodziewicz IV LO im Bolesława Prusa w Szczecinie Apel do Dziekanów o współpracę ze środowiskiem szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
12. 13.45 Prof. Antoni Wiliński,
Prof. Sławomir Wiak
Przekazanie Pucharu Zjazdu Dziekanów
13. 14:00 Dziekan
Prof. Sławomir Wiak
Politechnika Łódzka Zaproszenie do uczestnictwa w XXII Zjeździe Dziekanów