Program

RAMOWY PROGRAM ZJAZDU

2 czerwca 2011 r. - czwartek

8.00 – 10.00 Rejestracja uczestników (budynek Wydziału Informatyki, ul. Żołnierska 52)

10.00 Uroczyste otwarcie Zjazdu JM Rektor, Prezydent Szczecina.

10.15 Charakterystyka Uczelni i Wydziału – dr hab. inż. Antoni Wiliński, prof. ZUT dziekan Wydziału Informatyki

10.30 Historia naszych Zjazdów – wystąpienie prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego

10.45 Centralna Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych na tle postanowień nowej Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym – Przewodniczący CK  prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek

11.15 Pytania, komentarze, dyskusja.

11.30 Manifest - "Mądra Polska" - reakcje środowisk z perspektywy Autora - Prezes PAN prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

12.10 Pytania, komentarze, dyskusja.

12.30 Przerwa na kawę

12.50 Krajowe Ramy Kwalifikacji w nowej ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym – prof. dr hab. Maria Ziółek

13.30 Aktualne problemy wdrażania ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym - Podsekretarz Stanu w MNiSzW prof. Zbigniew Marciniak

14.30 Pytania, komentarze, dyskusja.

15.00 Cloud Computing - wizja przyszłości - Dariusz Piotrowski, Microsoft

15.30 Przejazd na obiad do hotelu Novotel

16.00 Obiad

16.45 Wizyta w firmie Tieto / zwiedzanie Szczecina.

19.30 – 23.00 Uroczysta kolacja z programem kulturalnym.

3 czerwca 2011 r. – piątek

6.30 – 7.15 Śniadanie w hotelu Novotel

7.30 Wyjazd do Berlina

24.00 Powrót do Szczecina

4 czerwca 2011 r. – sobota

8.009.30 Śniadanie w hotelu Novotel

9.35 Edukacyjne inicjatywy Microsoftu w polskim środowisku akademickim - Jan Kleczkowski

10.00 Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – Cele, zasady i struktura Komitetu - prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz

10.20 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – cele, zasady funcjonowania i struktura –  prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski

10.40 Meandry i procedury nowej ustawy z punktu widzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. inż. Wojciecj Mitkowski

11.00 Dobre praktyki w zarządzaniu Wydziałami i uczelnią, dyskusje panelowe.

15.00 Obiad i zakończenie Zjazdu.